?Wagenpark van de gemeente wordt afgebouwd?

woensdag 21 december 2011
Terug naar overzicht

?Wagenpark van de gemeente wordt afgebouwd?

Binnenkort komt er een update van het Gemeentelijk Bedrijfsvervoerplan dat geldt voor de werknemers van het gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek. “We bevorderen duurzame mobiliteit door het fietsen aan te moedigen en het autogebruik in te perken”, zegt schepen van Mobiliteit Jef Van Damme. “Zo hebben we een onderhoudscontract afgesloten voor de fietsen die eigendom zijn van de gemeente zodat iedereen altijd een goed werkende fiets ter beschikking heeft. Verder wordt het wagenpark afgebouwd en komt er ter compensatie een abonnement voor het carsharingsysteem Cambio.”

Elk Brussels bedrijf met meer dan 100 werknemers moet een bedrijfsvervoersplan hebben. Daarom heeft de gemeente van Sint-Jans-Molenbeek enkele jaren geleden een Gemeentelijk Bedrijfsvervoerplan opgesteld. Doel van dit plan is meer duurzame mobiliteit te creëren bij de werknemers. Jef Van Damme wil graag dat zoveel mogelijk mensen de auto aan de kant laten: “Mensen aanmoedigen om met het openbaar vervoer te komen is niet eenvoudig. We zijn nagegaan hoe de mensen zich van en naar, maar ook tijdens het werk verplaatsen. De cijfers vallen wel mee: nu komen de meeste werknemers (52.3%) met openbaar vervoer, 5% komt met de fiets, en 7% komt te voet.”

“Maar er is nog wel marge om de duurzame mobiliteit in onze gemeente te bevorderen”, zegt Jef Van Damme. “Daarom zijn we momenteel bezig aan een update van het bedrijfsvervoerplan. Daarin komt al zeker meer aandacht voor de fietsende werknemer. Momenteel hebben wij heel wat fietsen die eigendom zijn van de gemeente op de verschillende locaties. Maar het onderhoud van deze fietsen was niet voorzien. Bijgevolg waren er vaak kapotte fietsen die maar traag hersteld werden. De gemeente heeft nu het onderhoud van deze fietsen uitbesteed, waardoor er regelmatig een onderhoud zal gebeuren en waardoor eventuele reparaties snel kunnen uitgevoerd worden. Ook fietsen die in onze gemeente worden achtergelaten en van wie de eigenaar niet gevonden wordt, zullen worden gebruikt als gemeentefietsen.”

Verder worden de verplaatsingen per auto tijdens de werkuren ook wat anders georganiseerd. “Het wagenpark van de gemeente wordt afgebouwd”, zegt Jef Van Damme. “Ook zullen personeelsleden niet langer de terugbetaling kunnen vragen van verplaatsingen tijdens de werkuren met de eigen auto. Ter compensatie komt er een cambio-abonnement dat elke werknemer kan gebruiken. Er is een cambio-station vlakbij het Gemeentehuis, dus dat stelt geen problemen.”