Walking Madou: Grouwels haalt bakzeil, De Lille kan het verschil niet maken

dinsdag 12 maart 2013
Terug naar overzicht

Walking Madou: Grouwels haalt bakzeil, De Lille kan het verschil niet maken

Voorstel van Brusselse regering: in strijd met zowat alle gewestelijke doelstellingen

Vandaag stelden minister Brigitte Grouwels en burgemeester Emir Kir hun plannen voor de heraanleg van de Leuvensesteenweg voor. Hieruit bleek dat de Leuvensesteenweg opnieuw zal worden opengesteld voor autoverkeer dat de stad uitgaat. Bussen en binnenkomend autoverkeer worden door de Scalquinstraat gestuurd. Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a): “Na de Havenlaan en de Elsensesteenweg haalt minister Grouwels opnieuw bakzeil op een gewestweg. Ook Bruno De Lille, nochtans bevoegd voor mobiliteit, kan blijkbaar het verschil niet maken. Het voorstel is niet alleen in strijd met de regeringsdoelstellingen inzake handelskernversterking maar ook inzake openbaar vervoer in eigen bedding, voetgangerszones én het terugdringen van het autoverkeer.”

Het voorstel van minister Brigitte Grouwels en burgemeester Emir Kir draait de klok letterlijk terug. De Leuvensesteenweg wordt opnieuw opengesteld voor autoverkeer. De Scalquinstraat zal dubbel zoveel busverkeer moeten slikken als in het oorspronkelijke plan.

Jef Van Damme (sp.a): “Dit voorstel is voor niemand een oplossing: het autoverkeer is sinds Walking Madou met 30 à 40% gedaald. Door de Leuvensesteenweg opnieuw open te stellen, wordt het autoverkeer opnieuw aangezogen. De winkelstraat en het gemeenteplein krijgen minder kansen om op te leven. De buurtbewoners zullen opnieuw te kampen hebben met een enorme stroom doorgaand verkeer die thuishoort op de Wetstraat en in de Belliardtunnel.

sp.a deelt tegelijkertijd de bezorgdheden van de bewoners van de Scalquinstraat. Volgens Jef Van Damme is het perfect mogelijk om de overlast daar terug te dringen door verkeerslichtenbeïnvloeding en het verhuizen van het busverkeer naar de Leuvensesteenweg.

De Brusselse regering kondigt een voetgangersplan aan, communiceert een visie voor handelskernversterking en belooft sneller openbaar vervoer in eigen bedding. Maar als het erop aan komt, haalt minister Grouwels bakzeil op gewestwegen waar alleen zij voor bevoegd is. Dit voorstel is bovendien in strijd met zowat alle gewestelijke doelstellingen: handelskernversterking alsook openbaar vervoer in eigen bedding, voetgangerszones én het terugdringen van het autoverkeer. Deze laatste doelstellingen moeten door staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille bewaakt worden, maar blijkbaar kan hij ook hier het verschil niet maken.