Wantoestanden ook in Nederlandstalig Brussels onderwijs?

donderdag 10 juni 2010
Terug naar overzicht

Wantoestanden ook in Nederlandstalig Brussels onderwijs?

Jef Van Damme (sp.a) vreest dat afschaffing elektronische inschrijvingsprocedure ook tot wanpraktijken zal leiden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Een verborgen camera onthulde dat bepaalde Franstalige scholen kandidaat-leerlingen uit sociaal achtergestelde milieus proberen buiten te houden. Zelfs tijdens de afgelopen elektronische inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel getuigden ouders informeel dat directies hen op “achterpoortjes” wezen. Jef Van Damme vraagt een onafhankelijk onderzoek en waarschuwt dat de afschaffing van het elektronisch inschrijven de poort openzet voor gelijkaardige wanpraktijken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

De kortfilm toonde aan dat sommige directies in zogenaamd “betere” Franstalige scholen nog altijd kinderen uitsluiten, ondanks alle inspanningen van de Franse gemeenschap om net zoals in Vlaanderen een gelijke kansenbeleid te voeren. 

Jef Van Damme: “Vroeger was subjectieve uitsluiting ook schering en inslag in vele Nederlandstalige scholen. Ouders werd om allerlei redenen duidelijk gemaakt dat er geen plaats was in de school voor hun kind. Pedagogische vrijheid, té vol, slechte punten, huidskleur: vele Brusselse ouders hebben het zelf meegemaakt.”

Het onderwijs wordt door de overheid betaald, dus mag de overheid ook eisen dat er gelijke kansen zijn voor elk kind. Dat is ook één van de basisregels van het GOK-decreet. Jef Van Damme: “Het is nu niet meer de directeur die beslist of Fatima, Jens of Julie binnen mag. Er bestaan objectieve regels binnen duidelijke procedures en elke weigering moet gemotiveerd worden.”

Toch getuigen vele ouders nog van wantoestanden. “De elektronische inschrijving kende een valse start. Dat moet beter. Maar ik betreur samen met collegelid Vanraes de beslissing van het LOP om de hele procedure in de vuilbak te gooien. Ik vrees dat het katholieke net de gebrekkige start nu aangrijpt om opnieuw zelf te kunnen beslissen wie wel en niet binnen mag. De kortfilm toont alvast welk gevolg dit heeft in het Franstalig onderwijs: willekeur en uitsluiting van leerlingen.”

Is er dan geen enkel probleem aan Nederlandstalige kant? “Ik stel voor dat we een onafhankelijk onderzoek doen bij alle ouders die de inschrijvingsprocedure doorlopen hebben, al is het maar om na te gaan hoe de procedure in de praktijk werkelijk verlopen is.” Ik zal dit voorstel ook voorleggen aan Jean-Luc Vanraes.