Wij willen ons park

woensdag 08 december 2010
Terug naar overzicht

Wij willen ons park

Eind 2008 keurde de Brusselse Regering, op voorstel van toenmalig Brussels minister Pascal Smet  (sp.a), de plannen voor de heraanleg van de Ninoofse Poort goed. Het plan voorzag een volledige heraanleg met de creatie van een groot park. We zijn nu twee jaar later en nog steeds laat de realisatie van de plannen op zich wachten.

Daarnaast is er nog steeds geen duidelijkheid over de twee grote gebouwen (de vroegere ‘Watantorens’) die op de Ninoofse Poort zouden moeten verrijzen. 1 van beide gebouwen zou moeten gebouwd worden op grond in het bezit van bouwpromotor Besix. De grond voor het andere gebouw is in handen van het gewest. De beide gebouwen kunnen theorie los van elkaar kunnen gebouwd worden maar een gezamenlijke aanpak van de twee gebouwen is wenselijk. In de realiteit ligt deze zone al vele jaren braak.

Jef Van Damme, Brussels parlementslid vraagt met aandrang aan de Brusselse Regering en in het bijzonder aan mevrouw Grouwels, minister van Openbare Werken.

  • dat het openbaar onderzoek voor de heraanleg van de Ninoofse Poort onmiddellijk wordt opgestart: inspraak, betrokkenheid van de buurtbewoners is essentieel voor zo’n gigangische project
  •  dat de inspraak van de bewoners reëel is: onlangs werd de procedure opgestart voor de aanstelling van een aannemer voor de uitvoering van de werken, zonder dat er reeds een stedebouwkundige vergunning is. Dit is de wereld op zijn kop: eens de aannemer aangesteld kan er immers niets meer veranderd worden aan de plannen. Een consultatie vóór het aanstellen van de aannemer is dus essentieel.
  • dat de werken onmiddellijk starten na het beëindigen van de participatieprocedure.
  •  dat het gewest, eventueel via het betrekken van de ‘Brusselse bouwmeester’, een globale visie uitwerkt voor de gebouwen op de Ninoofse poort zodat de beide toekomstige gebouwen op elkaar zijn afgestemd, zowel op het vlak van architectuur als wat betreft mobiliteit en inhoudelijke functies (wonen, bureaus, handel).
  • dat het gewest de bouw van beide gebouwen versnelt zodat de lege plekken die zorgen voor een echt litteken in het stedelijk weefsel snel worden weggewerkt.

Om zijn eisen kracht bij te zetten verdeelde Jef Van Damme vandaag de flyer in bijlage in de wijken rond de Ninoofse Steenweg.

 

Voor meer informatie: ninnofsesteenweg_templatea5 recto_verso