Zonder fietspaden geen fietsers

maandag 24 maart 2014
Terug naar overzicht

Zonder fietspaden geen fietsers

Op een plan kun je niet fietsen

Het aantal fietsers in Brussel is gedaald met 6%. Voor het eerst sinds de start van de metingen van Pro Velo in 1999 is er een daling. Nochtans is het fietsbudget enorm toegenomen. Alleen, er werden amper fietspaden mee aangelegd. Er werd wel ingezet op promotiebeleid, o.a. 20 miljoen kilometer, Bike Experience, Cyclovia… Het promobudget verdrievoudigde tot 1 miljoen euro per jaar, ten koste van investeringen in infrastructuur: van 16 kilometer per jaar vorige legislatuur naar 5 kilometer per jaar vandaag. Er kwam een mobiliteitsplan, een voetgangersplan, een tweede fietsplan. Maar de plannen worden niet uitgevoerd. Jef Van Damme “Op een plan kan je niet fietsen, op een fietspad wel.

Fietsinfrastructuur is de beste promotie

De beste fietspromotie is de aanleg van een fietspad. Het succes van Villo levert het bewijs dat investeren in fietsinfrastructuur de beste promotie is voor Brussel als fietsstad.” Vandaag 24 maart rondde Villo de kaap van 5 miljoen ritten. Jef: “De investering in Villo verdiende zich snel terug. Het werd in 2009 ingevoerd door toenmalig mobiliteitsminister Pascal Smet en de voorbije jaren uitgebreid. Het is een handig systeem, uniform in elke gemeente.”

De komende 5 jaar wil sp.a onder andere 100 kilometer extra fietspad aanleggen. Want zonder extra fietspaden zullen nieuwe fietsers wegblijven. De fietsersbond merkt terecht op dat er “een nieuw blik fietsers” moet opengetrokken worden. Met vlakke, afgescheiden en veilige fietspaden wil sp.a nieuwe doelgroepen zoals ouderen en kinderen op de fiets krijgen.

5 prioritaire acties:

  1. De Villofietsen vernieuwen en vervangen door lichtere fietsen. In elk Villostation moeten ook 5 elektrische Villo’s komen.
  2. Ondergrondse parkings en metrostations inzetten voor bewaakte en beveiligde fietsparkings. In de woonwijken is er nood aan fietsboxen.
  3. Fietsbruggen over het kanaal en fietsliften op steile hellingen zoals de Kunstberg bouwen.
  4. 50 kilometer extra afgescheiden fietspad aanleggen langs de spoorlijnen in het Gewest
  5. 50 kilometer extra afgescheiden fietspad aanleggen op grote en vlakke invalswegen. sp.a wil éénrichtingsverkeer op alle steenwegen in Brussel zodat er ruimte vrijkomt voor bus- en trambanen en voor fietspaden.